Vyhľadávanie

Diskusia

Pridať príspevok
« 1 2 3 4 5 6 »
Jozef222. Máj 2019
že registrácia ..?... zabudni.
Toto navrhovali administrátorovi už dávno, pradávno x krát a mnohí.
Podľa môjho názoru_
Admin má svoju hlavu a obhajuje to "slobodou prejavu" blá, blá , ako keby sa zaregistrovaný člen nemohol slobodne vyjadrovať.

No podľa mňa je to oveľa jednoduchšie, administrátor je rád ak je veľká návštevnosť a tú mu vo veľkej miere zabezpečia aj príspevky od anonymov ktorí poväčšine len urážajú, ohovárajú a tak podobne, ale ak by sa mali zaregistrovať, na to odvahu nemajú a bolo by po "zábave či návštevnosti". .

Takže pretrpme to, veď ohováranie je pomaly "národným športom".
Ale ako to pretrpieť...?, ak slušný- vecný príspevok je koľkokrát v zápätí dehonestovaný akýmsi anonymom, veď to nemá význam sem niečo napísať a aj preto mám pocit, že je čoraz menej príspevkov ktoré za niečo stoja, česť výnimkám.

hawk dohovoril som
Martin (cingo) 22. Máj 2019
Táto diskusia bude mať zmysel, keď každý kto sa do nej zapojí sa aj podpíše, ináč to stojí za (.......)
Kontakt: martinvalek007@gmail.com
Boris Holienčin22. Máj 2019
rýchlik ty radšej zaraď spiatočku lebo čoskoro vydeš s cesty
JoMi22. Máj 2019
K téme "kradnutia" žiakov. Žiak sa ukradnúť nedá, bol by to únos. A ani by nemal byť učiteľovi "ukradnutý". Najmä v oblasti voliteľného vzdelávania má žiak/rodič právo vybrať si školu/učiteľa podľa vlastného uváženia a kritérií. Ak v danom priestore/meste/mieste je k dispozícii len jeden učiteľ, môže si vybrať iba to, či jeho služby využije, alebo nie. Ak je tých učiteľov viacero, má možnosť voľby.
Ďalší učiteľ teda nie je zlodej. Iba ak konkurencia. A každá konkurencia je v konečnom dôsledku osožna, hoci v prvom momente to tak nemusí vyznieť. Ak je niekto/niečo nové, logicky je to zaujímavé. Teda pritiahne pozornosť viac, ako zabehnuté/známe. Možno aj niekoľko žiakov prestúpi. Rovnako tak môžu prestúpiť aj opačným smerom. Záleží, akú kvalitu za aké náklady (podmienky) dostanú. Prípadne je dobré sa zamyslieť nad poskytovanou kvalitou.
rychlik22. Máj 2019
tak to si fakt odbornik, ked si to tak "odborne" vysvetlil. najma to, co je pedagog a co je ucitel. Klobuk dole pred tebou :)
bbcc22. Máj 2019
trocha odbornosti :
1/ ak niekto niekoho niečo - čokoľvek učí tak je to učiteľ !!!!!!!!!!!!!!!!

2/ v akých koľvek školách sú pedagógovia ( pedagogiský zbor ) a len v
slangovom - ľudovom ponímaní sa týmto pedagógom hovorí učiteľ

Tak že aj Patrik je učiteľ a výborný, lebo toho čo učí (hrať na heligónke) tak to dosiaľ nevedel !!

A už prestaňte hanobiť, lebo sami sedíte po uši v blate!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LADO22. Máj 2019
Sa to tu teda riadne zvrhlo.
Povinnú registráciu Vám tu dať a bol by pokoj.
Boris Holienčin22. Máj 2019
Za to že je podľa vás heligonka krčmoví nástroj nemusíte sa vy správať ako keby ste vy boli v krčme veď ste hádam normálni ľudia či ?
Ucítel22. Máj 2019
Pane bože ľudía neblaznite.
Ako môže niekto niekomu kradnut deti-ziakov. Veď to je nezmysel a totálna ubohost vás zmýšľajúcich.
Zamyslite sa čo píšete. Nikto nenúti to dieta (rodica )aby išlo k tomu alebo k tomu. Každý má právo sa rozhodnúť ako vie a ako chce . A ked chcia skusit nieoc ine tak preco nie. Ved tak to chodí. Vždy to tak bolo a aj to bude.
Boris Holienčin22. Máj 2019
Jedna s najhorších komunít akú som kedy videl !
Peter22. Máj 2019
Presne tak!
JoMi22. Máj 2019
Súhlasím.
Jedno je niečo ovládať prakticky, druhé to vedieť naučiť. Väčšinou tí, ktorí sú v danej oblasti ozaj dobrí, nemali s jej zvládnutím vážnejší problém- sú nadaní, šikovní a šlo im to ľahko. Pre takýchto býva problém pochopiť, že niekomu to až tak ľahko neide a má problém so zdanlivo ľahkými vecami. Navyše, treba hľadať rôzne spôsoby vysvetlenia učiva. Rôzni ľudia chápu rôzne a nemusí to byť rovnaký spôsob, ako chápe učiteľ. Preto je za určitých okolností normálne vyskúšať systém iného učiteľa.
Koľko pretekárov, či akrobatov, alebo majstrov sveta (či aspoň šoférov z povolania) v motošporte robí učiteľov v autoškole? Netvrdím, že takí neexistujú, ale väčšina je viac dobrý učiteľ, ako špičkový profesionál-motorista. To je na tému, že jedno je praktické ovládanie danej činnosti na špičkovej úrovni a iné je schopnosť a ochota to druhých (na)učiť. Že praktickou činnosťou neraz-nedva sa dá zarobiť lepšie, než učením rovnakej činnosti, to je už iná téma.
Milan22. Máj 2019
Peto takto som to myslel aj ja
Peter22. Máj 2019
Treba rozlišovať medzi učiteľom a učiteľom. Pravda, každý kto niekoho niečo učí (a naučí!) je svojím spôsobom učiteľ, ale formálnym učiteľom nemôže byť hocikto. Treba na to pozerať tak, že spoločnosť, povedzme aj štát, nastavil pravidlá, že kto - kedy - ako - kde - čo, môže vyučovať. To preto, aby sa jednoducho nevyučovali absurdity a bludy.

Priatelia, a nie každý, kto je majstrom vo svojom obore, je zároveň aj dobrým učiteľom! Niekoho niečo naučiť, na to treba mať aj dobré pedagogické schopnosti, nie iba praktické zvládanie problematiky.

Je tu ešte jeden dôležitý fakt. Do roly učiteľa sa niekedy aj sám pasuje hockto. To že zvládol beh na 100 metrov mú pomasírovalo ego a myslí si o sebe že je super dobrý aj v maratóne a v aj v každom prostredí, za každého počasia.

JoMi22. Máj 2019
Mňa zaráža jedna vec. Zasa je to o tom, že všetkým sa vyhovieť nedá, resp. kto chce psa biť,palicu si nájde.
A síce: Kto chce kritizovať, obuje sa do toho, či vôbec dotyčný ovláda noty a teóriu, či je vyštudovaný/kvalifikovaný v danej oblasti. No na druhej strane, ak sa chce niekto učiť, tak pri slove "noty" mu naskakuje husia koža a stúpne krvný tlak a dostane odporúčanie, že najlepšia škola je život a to, čo sa naučí sám. Že teóriu netreba a najdôležitejšie je hrať "srdcom". (ja tvrdím, že hudba vychádza v prvom rade z hlavy ako vedomá činnosť. Potom je dobré, ak prechádza cez srdce).
Ďalej nechápem, prečo je za učiteľa považovaný len ten, kto pracuje/účí v inštitucionalizovanom školskom systéme. Učiteľ je predsa každý, kto druhého niečo naučil a tým mu uľahčil život/ušetril čas hľadaním správneho riešenia metódou pokus/omyl.
Ak sa hovorí o kvalifikovaných učiteľoch v rámci oficiálneho školského systému, nie je pravda, že môže učiť hocikto- štát pomerne presne definuje, kto a čo a za akých okolností/podmienok môže učiť. O tom, že riaditeľ nemôže byť tiež len tak hocikto, netreba ani hovoriť. Hoci ak má škola viacero odborov/zameraní, riaditeľ nemôže ovládať všetko a okrem všeobecných kompetencií riaditeľa dosť záleží, ktorá oblasť je jeho "srdcová", či z ktorej on sám vzišiel. Tej sa, logicky, rozumie viac. Na takúto reguláciu má štát právo, keďže značnou časťou vzdelávanie platí. Vzhľadom na to, že aktuálne je to financovanie nedostačujúce, už skončilo obdobie, kedy sa školy snažili mať čo najviac žiakov a súkromné školy sa objavovali ako huby po daždi. Dnes sa skôr uvažuje, ako a na čom ušetriť.
V prípade oficiálnej štátom považovanej kvalifikovanosti neviem o tom, že by na Slovensku/v Česku bolo možné vyštudovať hru na heligónke ako hlavné zameranie na konzervatóriu, či vysokej škole. V dohľadnom čase o tom aj pochybujem, pretože akokoľvek zaujímavá hra a heligónke je, v porovnaní s plnohodnotnými chromatickými nástrojmi (zaradenými medzi oficiálne špecializácie) je stále nedokonalá. Podobne je to u gájd, či fujary, o drumbli nehovoriac. Stále je však možné byť kvalifikovaným učiteľom. Všetci, ktorí vyštudovali hru na akordeóne, môžu (ak chcú a je záujem) vyučovať aj hru na heligónke- je to druh akordeóna. Iný prípad je, ak učiteľ vyštuduje iný predmet(y), prípadne ich kombináciu. Vtedy stačí, ak vo vyštudovanom odbore vyučuje cca polovicu úväzku a je pokladaný za kvalifikovaného.
No a keďže financovanie štátom nie je dostatočné, otvára sa priestor pre prevádzkovanie rôznych súkromných škôl mimo oficiálneho školského systému a teda bez účasti štátu. Taká škola síce nemôže vydávať oficiálne vysvedčenia, o ktoré žiakom/rodičom aj tak málokedy ide. Nemusí tiež viesť príslušnú agendu v takej forme a rozsahu, ako riadna škola. Stačí aj základná evidencia osôb a financií- aj to len v prípade, že takáto škola funguje ako firma/živnosť. Ak funguje načierno, nepotrebuje papierovať skoro vôbec. No a podobne je to v oblasti spomenutej kvalifikácie. Učiteľ má živnosť sám na seba (alebo vôbec nemá) a zamestná si, koho chce. Dôležitý je jeho názor/posudok o spôsobilosti takéhoto pracovníka- ide predsa o dobré meno "školy".
Každopádne aj takýto učiteľ potrebuje z niečoho žiť a vôbec mi nevadí/nepripadá čudné, ak za učenie, teda svoju prácu inkasuje peniaze. Koľko, či od všetkých a rovnako, to je len na jeho dohode so žiakom/rodičmi. Komu sa nepozdáva, môže si nájsť lacnejšie riešenie. Málokto si uvedomuje, že v prípade živnostníka ide značná časť inkasovanej sumy na odvody a iné výdavky. Podobne si mnohí myslia, že učiteľ-súkromník (bez štátneho financovania) by mal vyberať školné porovnateľné s výškou školného na štátnych školách- do 10€ mesačne. Ak by mal však on sám z takého príjmu žiť, či uživiť rodinu, neviem, neviem. A zasa je to o otázke: Práca učiteľa akože nie je normálnou serióznou prácou, za ktorú človek dostane normálny seriózny plat z ktorého môže normálne seriózne vyžiť/uživiť rodinu? Či každý očakáva, že ho bude učiteľ učiť zadarmo (za pivo, poldeci, fľašku, pár eúr na benzín), ako sa to neraz deje v hudbe, ale aj v iných oblastiach v rámci susedskej/kamarátskej výpomoci? Aj tu, ak by mal akýkoľvek majster (nie majster sveta) celý týždeň/mesiac/rok/život chodiť len pomáhať kamarátom, z čoho by žil? Ak má takýto človek zabezpečený základný príjem na existencii rodiny, je normálne, ba žiadúce, pomáhať "svojim blížnym" bez kalkuláciou nad zárobkom.
Hlava 22. Máj 2019
A ešte jedna vec kovac ako hráč je totálna 0 absolútne nevie hrať však sa nato treba pozrieť úplne úboho hra . Ľutujem ľudí čo ho pozerajú
Hlava 22. Máj 2019
Nedávno som bol s Martinom Čerňans. Sám na kováča nadáva že sa mu tlači do remesla chcel si predávať slávne USB aj to zrušil lebo nato nemá :) sám Bruno bartos rozpráva že je to človek ktorý berie žiakov na Orave učiteľom teda aj jemu takze toto je kovac všade sa pchať a okrádať !!
rychlik22. Máj 2019
takto to je! Podujatia uz su o tom, ze kto z koho, kto je rychlejsi technickejsi hrac, kde je lepsie ozvucenie, lebo ak nie, tak je to podujatie nahovno. Zrazu vznikla generacia profikov, ktori vedia vsetko ohodnotit. Vzdy sa to da brat, ze je to len nazor niekoho, ale v skutosnosti za tym vseckym je pycha, nadudost, ego, zavist.
Pamätník skôr narodený22. Máj 2019
Mal som tú možnosť zúčastňovať sa ako divák heligónkarských podujatí ešte dávno pred tým, ako vznikla táto stránka, dávno predtým ako bol internet, mobily, facefook atď a dovolím si povedať len jedno - takmer všetky - a vtedy ich moc nebolo - bola Myjava, Oščadnica, Oravská Lesná, Rožnov pod Radhoštem alebo Hořovice mali svoje čaro a jedinečnosť, boli to podujatia hlavne o heligónke, o ľuďoch, priateľstvách, o atmosfére, vždy som sa tešil na každé jedno a nejaký guľáš, či pivo boli to posledné čo ma zaujímalo. Často som videl, ako sa heligonkári ponúkali navzájom, každý tým svojim "domácim" a všetci boli spokojní, tešili sa, že sa opäť vidia a že si spolu zahrajú....a teraz tu idete písať, aké má byť jedlo, pitie, cestovné...kto má skutočne rád heligónku a vie si vychutnať atmosféru, tak mu to je úplne jedno, ale bohužiaľ časy sa menia a to pekné sa nám zo života akosi vytráca.
Kontakt: aaa
Milan22. Máj 2019
Staci ked 24 rocny chalan dava do placu videjka hodnotenia atd a uz je niekto?

Poznam kvalitnyhc ucitelov na heligonku alebo akordeon alebo chromatiku a o nich nikto ani nevieze ze exituju lebo sa nepotrebuju silou mocou zviditelnovat na YouTube.

Na margo hry Kovaca skoro do kazdej piesne vklada to jeho cvrlikanie alebo trilky a mne to osobne vadi.
« 1 2 3 4 5 6 »