Vyhľadávanie

Prezentácia

Prezentujte sa svojimi fotografiami, či multimedialnými ukážkami (mp3, video) a pošlite ich mailom na zverejnenie. Poskytnutie fotografií/nahrávok budem v dobrej viere považovať za to, že ste vlastníkom autorských práv k týmto dielam a súčasne, že mi udeľujete súhlas/licenciu na ich zverejnenie. (max. veľkosť 1 ukážky môze byt max. do 10 MB, použitý kódek: WMV V9)
Monika Soroková
ZBIERKA HELIGONKÁRSKYCH NAHRÁVOK p. Š. Vránu
ZBIERKA HELIGONKÁRSKYCH NAHRÁVOK p. M. SVETLÁKA
ZBIERKA HELIGONKÁRSKYCH NAHRÁVOK p. ROBA
Miroslav Orság - Chalúpka v údolí
Tomáš Tropek - Keď mi prišla karta
Ján Murín - Prečo ste ma za vojačka
Bendík
Jozef Jendrušák, Žilina
Peter Kopas
P. Giertl, J. Pančík, F. Michalisko
Ján Hajdúch s vnukom, Hrušov
Vasiľ Leško, Gelnica
Anton Bendík
Benckovci
Mikuláš Lazár
Manželia Fišeroví
Josef Koňařik a Pavel Matoušek, Haviřov
Osem sestier z Halenkova
Petra a Patrik Kováčovci
"storočná harmonika"
Jozef Melicherík
Jiři Hampl
Trenčianske duo
Manželia Chodobovci
Miroslav Orság
Martin Čerňanský
Patrik Fuják a Valéria Janešíková